neděle 29. ledna 2012

Tuesday - Day of the Trip to Brno

Úterý 6. září – Den exkurze do Brna

Dnes jsme chtěli účastníky projektu seznámit s krajským městem Brno, a tak první „aktivitou“ po snídani byl přesun do Břeclavi, odkud vyjížděl náš vlak.
Když jsme přijeli do Brna, navštívili jsme nejprve Denisovy sady – v tomto příjemném parčíku jsme posvačili/poobědvali a posilněni se vydali na Petrov (katedrálu sv. Petra a Pavla). Poté, co jsme se pokochali krásným výhledem na Brno z jejích věží, šli jsme se podívat do kapucínské hrobky na mumie mnichů. Nemohli jsme vynechat ani návštěvu známého Špilberku, na jehož druhém nádvoří jsme si poslechli zvonkohru. Pak už byl ale čas rozdělit se do skupin podle toho, jak si kdo chtěl užít volný čas. Jedna skupina vyrazila na nákupy, druhá dala přednost ochutnávce českého národního nápoje, piva. Ostatní se rozhodli strávit volný čas v menších skupinkách.
Všichni jsme se opět setkali u večeře v restauraci Leopold. Po dobrém jídle zbyl ještě nějaký čas na večerní drink a pak už jsme se museli vrátit do Lednice. Ačkoli to zprvu vypadalo, že nám ujede autobus z Břeclavi do Lednice, díky krátkému a rychlému běhu jsme ho chytili, takže nakonec vše dobře dopadlo.


Tuesday 6th September – Day of the Trip to Brno

Today we wanted to present to participants the regional city Brno. Thus the first activity after breakfast was transfer to Břeclav where we had to catch our train.
When we arrived to Brno, we visited Denisovy sady – in this nice park we ate our snack/lunch and refreshed we set out for the St. Peter and Paul’s cathedral, so called Petrov. After we took delight in marvelous view on Brno city from its towers, we went to the tomb of mummies of Capuchin monks. Of course we could not omit the famous Špilberk castle with chimes consisting of 15 bells. Then it was already a time to divide into groups and start to enjoy free time. One group went to do some shopping, second preferred to try Czech national beverage, beer. The others decided to spend free time on their own.
All of us met again by the dinner in restaurant Leopold. After good meal was also some time for evening drink and afterwards we already had to return to Lednice. Though it at first looked like we were going to miss a bus from Břeclav to Lednice, thanks to short quick run we caught it, so in the end everything came right.

Žádné komentáře:

Okomentovat