neděle 29. ledna 2012

Friday - Day of the Healthy Town

Pátek 2. září 2011 - Den zdravého města

Druhý dne projektu jsme začali povídáním o tom, co od projektu vzájemně očekáváme. Petra ještě jednou přivítal všechny účastníky v Lednici a popsal, co se bude v následujících dnech odehrávat, jaké aktivity nás měly celý projekt provázet a na co se můžeme všichni společně těšit. Hned ráno také proběhly první seznamovací hry a každý si vylosoval tzv. tajného kamaráda. V rámci dopoledního i odpoledního programu bylo také v plánu představení typického studentského dne v jednotlivých zemí, jež se účastnily projektu. Představení probíhala formou krátkých scének, u kterých jsme se velmi pobavily. Po obědě jsme se vydali na místní radnici, kde nás přivítal lednický místostarosta Ing. Leoš Tržil, od něhož jsme obdrželi dárkové tašky s prospekty o Lednicko-valtickém areálu. V předvečer byla na programu hra „Mission impossible“. Na začátku hry byli účastníci rozděleni do 5 týmu, které se skládaly vždy z 5 členů různé národnosti. Úkolem týmů bylo splnit 15 úkolů v daném časovém limitu. Mezinejzajímavější úkoly patřily vyfocení černé kočky, zakoupení jakéhokoli předmětu v hodnotě 5 Kč. Vždy záleželo na kreativitě týmu, jak se s daným úkolem byl schopen vypořádat. Po dni plném aktivit jsme se k večeru pustili do příprav „mezinárodního večera“, kde jsme společně ochutnali jednotlivé národní pokrmy a typické nápoje z každé země.

Žádné komentáře:

Okomentovat