neděle 29. ledna 2012

Monday - Day of Wine and Dance

Pondělí 5. září - Den vína a tance

V tento den bylo ranní vstávání pro mnoho účastníků ještě těžší než obvykle, kvůli včerejšímu poznávacímu výletu na kolech. Po snídani jsme začali dopolední seminář, který se zabíval bojem proti stresu a vysvětlili jsme si jak se chovat ve stresových situacích. Poté následovala činnost, na kterou se spousta účastníků velice těšila a sice návštěva lázeňského bazénu. Po obědě jsme měli měli jako obvykle siestu následovanou různými volnočasovými aktivitami, jako například procházení po městě nebo běhání v parku. Odpoledne jsme se autobusem přesunuli do nedalekého města Podivín, kde nás čekala instruktorka zumby. Pro naprostou většinu z nás to byla úžasná zkušenost, protože jsme si tento druh cvičení vyzkoušeli na vlastní kůži poprvé. Pokud si někteří mysleli, že to vlasntě není žádná dřina, tak jsme velice rychle změnili názor. Těsně před konce lekce se z naší zumby málem stalo tancování v dešti. Obloha potemněla a začalo pršet. Většina se před deštěm schovala pod nedalekou střechu, ale někteří (ano já - Michal Studýnka) si nenechali ujít příležitost vychutnat si tento letní déšť pod otevřeným nebem. Večer jsme jeli do Valtic, města které jsme navšívili předchozí den na kolech. Jižní Morova je proslavená pěstováním vína a tak jsme chtěli účastníkům ukázat Valtické Podzemí. Jedná se o systém vzájemně propojených vinných sklepů, ze kterých je mnoho několik set let starých. Po prohlídce jsme měli posezení v jednom z větších sklepů, kde bylo připraveno občerstvení a ochutnávka vybraných vín. Nakonec jsme se vrátili do penzionu obohaceni o spoustu nových zkušeností z tohoto dne a spát jsme šli v o čekávání dalších zážitku dne následujícího.

Monday 5th September - Day of wine and dance

Today was waking up in the morning even harder for many of the participants, because of yesterday’s bicycle sightseeing trip. After breakfast, we begun the Anti-stress seminar where we learned some new things and it was explained to us ho to act in stressful situations. Later on we had an activity that everyone was looking forward to, visit to the spa swimming pool. After lunch there was the usual siesta following some indoor/outdoor activities such as taking a stroll in the town or running in chateau park. In the afternoon we moved by bus to a near-by city called Podivín, where our zumba instructor was already waiting for us. For absolute majority this was an amazing experience, because we had a chance to try this type of work out for the first time. If there were those who thought that it’s not really that hard, they quickly changed their mind. Just before the end of our lesson, this exercise nearly changed into dancing in the rain. As dark clouds summoned above our heads, it started to rain pretty hard. Most found shelter under a near-by roof, but some (yes me - Michal Studýnka) couldn’t resist the opportunity to enjoy this summer rain under an open sky. In the evening we moved to Valtice, the town we visited
previous day on bicycles. South Moravia is famed for it’s wines and so we wanted to show the participants the Valtice Underground. It’s a system of interconnected wine cellars, where many are several hundred years old. After a guided tour we sat down in one of the bigger cellars, where we had prepared a buffet as well as tasting of selected wines. At the end of the day we returned to the pension enriched by many new experiences from today and we went to sleep with expectations of the day following.

Žádné komentáře:

Okomentovat